av torjohnsen | mars 28, 2011  

Vindmølleparken på Høg-Jæren og folkehelsen

vindmølleEn ny vindmølleartikkel er lagt ut på Google Docs.

(synes det funker bedre der med både skrift og bilder.)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | mars 14, 2011  

Medisinske vindmølleinnsigelser

vindmølle

Drep meg konge, men ikke med infralyd og kvikksølv.

Medisinske misforståelser kan leve videre i generasjoner etter at de er innhentet og forbigått av forskningsfronten. Her siktes det mest til troen på at lyd bare kan gi negativ helseeffekt i den grad den kan høres og at der ikke kan være skadelig kvikksølv igjen i kroppen din når blodverdiene er (eller igjen er blitt) normale.

Med utgangspunkt i egne erfaringer med reversering av helseproblemer vil jeg tro at vi her er nær selve årsakskjernene til våre økende moderne helseproblemer. Vi velger, uten å forstå hva vi gjør, å skape helseproblemer i befolkningen ved å unnlate å ta inn over oss i tide at gamle medisinske misforståelser eller antagelser har mistet sin gyldighet.

I Danmark er man kommet noe lenger enn hos oss når det gjelder om å gi rom for medisinske vindmølleinnsigelser i mainstream media, selv om de kan omfatte mange sider med tungt fagstoff.

Kikk for eksempel på denne artikkelen som gir deg anledning til å klikke deg videre til store deler av selve innsigelsen. I innsigelsen legges det innledningsvis stor vekt på å forholde seg til den danske rettstilstanden på området. Vil du rett på den medisinske siden av saken kan du eventuelt starte ved å rulle deg omtrent halvveis ned i dokumentet.

Jeg vil tro at det er med dokumenter som dette i ryggen at enkelte danske kommuner nå vil ta en tenkepause og vedtar forbud mot nye vindmøller innenfor sine grenser.

Her hos oss vil jeg foreslå at vindindustrien nå legger seg flat, gir allmennheten innsyn i sine avtaler om leie av grunn, og går over til å påta seg alt samfunnsansvar for helseulemper dens virksomhet kan tenkes eller vise seg å påføre deler av befolkningen, husdyr og annet levende.

Og det er mitt håp at den sittende regjering, ved aktuelle ansvarlige departementer, vil gi meg signaler om hva den mener bør skje når det gjelder kartlegging av eventuelle helseproblemer knyttet til norske landbaserte store strømproduserende vindmøller.

Bakgrunnsstoff i denne bloggen: søk eventuelt på ordet vindmølle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

vindmølleSom bakgrunnsstoff for dette innlegget foreslås dette: http://19679.vgb.no/2011/01/31/probleml%C3%B8sning-%E2%80%93-vindm%C3%B8ller-og-vifter-3/

Det nye er at emnet i nærmeste fremtid blir tatt opp, tilsynelatende svært seriøst i Sverige, Italia og i Australia.

Linker som leder deg frem til de tre aktuelle arrangementene:

http://www.ljudcentrum.lu.se/images/Ljudmiljo/110325_vind_mail.htm

http://www.windturbinenoise2011.org/

http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/dr-pierpont-said-yes-australia/

Overfor noen norske departementer har jeg bedt om en viss liten moralsk støtte til å få startet opp kartlegging av folk og dyrs eventuelle helseproblemer relatert til store strømproduserende vindmøller hos oss.

Sett med mine øyne kan resultatene av disse tre arrangementene i sum vise seg å bli nok til å bevege vindindustrien bort fra fastlåste og gammelmodige standpunkt og i retning av nytteverdien i at også den tar samfunnsansvar bl.a. ved å lytte til pasientutsagn og fagmedisineres mer moderne vurdering av disse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | februar 28, 2011  

Drop ADHD-medicin og kig på kosten

autist

Det er videnskap.dk som bruker denne overskriften i en grei artikkel om emnet. Den har fått en del gode faglige kommentarer samt en anelse motbør fra tilhengere av medisinering med for eksempel ritalin.

Hanne Koplev bruker overskriften ”Forebyggelse av ADHD ved diæt” i sin interessante kommentar.

Har du også sansen for at årsaksrettede tiltak kan ha mer for seg enn å gå rett på medisinering av et barn med ”merkelappen” ADHD?

En lege jeg synes er blitt svært flink på tungmetallbelastning får komme greit til orde i en artikkel i det relativt nye helsebladet VOF nr. 2. 2011 side 8.

Det er kjekt når medisinere nå begynner å interessere seg for kompliserte årsakssammenhenger og peker ut løsninger via kost og eventuelt avgiftning.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | februar 22, 2011  

U-864 Fedje ”Kystverket dekker til problema”

Fedjeubåt

I denne kronikken i Bergens Tidende belyser to ”tungvektere” greit forskjellen i risiko ved hevings- og tildekkingsalternativet.

Det avsluttes med at et tidligere tildekkingsprosjekt i Odda i dag kan mistenkes for å vise seg å være mislykket.

Utmerket illustrasjon som belyser ”oppkonsentreringen” av den aktuelle  organiske kvikksølvformen i næringskjeden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | februar 14, 2011  

Dagens farligste homøopati

kvakklege

”Hvordan forholder du deg til informasjonsmedisin med vann som informasjonsbærer?”

Prøv det spørsmålet til folk som ”vet” at det her må dreie seg om kvakksalveri og mor deg over deres fordommer.

Jeg gir ordet til en av mine favoritter som har latt seg intervjue i fem videosnutter;- og de er gode. Etter å forgjeves ha vært forsøkt kriminalisert har han, slik jeg ser det, nå fått mye bedre grep på hva man ustraffet kan si og ikke si om et konkret diagnose- og behandlingssystem som har hjulpet mange inklusive meg.

Du går til dette blogginnlegget og ruller nedover til tilbudet om å få se de fem videoene med Atle Løvaas dukker opp.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | januar 31, 2011  

Problemløsning – vindmøller og vifter 3.

vindmølle

I denne tredje artikkelen om emnet tas det utgangspunkt i utsagn om at særlig geit påstås å mistrives i selskap med dagens store strømproduserende vindmøller. Er vindmølleparker bærekraftige i relasjon til HMS og føre-var-prinsippet? Hvor stor utstrekning har ”trøbbelsonen” for geit?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | januar 26, 2011  

Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte læger

kvakklege

Det er Peter  C.  Gøtzsche prof., overlæge, dr. med, Det Nordiske Cochrane Center, som bruker denne overskriften i en meget leseverdig og vel begrunnet kronikk.

Ett sitat fra nærmere slutten:

” I 1997 mente 79% af de adspurgte amerikanere, at medicinalindustrien gjorde en god indsats; i 2004 var det 44%, og i 2005 var det kun 21%.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | januar 14, 2011  

Amalgamvideo

amalgam2

Nå mens tannlegeassistentene er i ferd med å bli trodd av Trygderetten kan det muligens passe inn i bildet med en litt saftig amalgamvideo: Snekret sammen av Mike Adams? Svak billedkvalitet. Men få med deg mest mulig av hvilke tungvektere som er valgt til å uttale seg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av torjohnsen | januar 14, 2011  

Problemløsning – vindmøller og vifter 2.

vindmølle

Denne andre omtalen av dette saftige tabuområdet tar nesten bare sikte på å linke til Nina Pierpont sin revolusjonerende rolle på området. Samtidig pirkes det fortsatt litt forsiktig i de mulighetene som ligger i et såkalt sykt sykehusbygg i Bergen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00